കേരള PSC ഡിഗ്രി ലെവല്‍ എക്സാമുകളുടെ Confirmation കൊടുക്കാന്‍ അവസരം - അറിവുകള്‍
വാക്സിൻ സ്വീകരിക്കൂ.. കൊറോണക്കെതിരായ പോരാട്ടത്തിൽ പങ്കാളികളാവൂ...

2021, ഫെബ്രുവരി 23, ചൊവ്വാഴ്ച

കേരള PSC ഡിഗ്രി ലെവല്‍ എക്സാമുകളുടെ Confirmation കൊടുക്കാന്‍ അവസരം

 കേരള PSC ഡിഗ്രി ലെവല്‍  പ്രിലിമിനറി പരീക്ഷയുടെ Confirmation  കൊടുക്കാന്‍ ഇപ്പോള്‍ അവസരം. ചുവടെയുള്ള പോസ്റ്റുകളില്‍ അപേക്ഷ സമര്‍പ്പിച്ചവര്‍ക്ക് കേരള PSC യുടെ ഒഫീഷ്യല്‍ വെബ്സൈറ്റ്ലൂടെ Confirmation കൊടുക്കാവുന്നതാണ്.  പരീക്ഷയുടെ സിലബസും ഒഫീഷ്യല്‍ നോട്ടിഫിക്കേഷനും വായിച്ച ശേഷം Confirm ചെയ്യുക.


പരീക്ഷാതീയതി : 22 മെയ് 2021 (ശനിയാഴ്ച)

കണ്‍ഫര്‍മേഷന്‍ കൊടുക്കാനുള്ള സമയം : 23.02.2021 മുതൽ 14.03.2021 വരെ


ചുവടെയുള്ള പോസ്റ്റുകളില്‍ അപേക്ഷ സമര്‍പ്പിച്ചവര്‍ക്കാണ് ഇപ്പോള്‍ Confirmation കൊടുക്കേണ്ടത്. 


1) 404/2017

SCHEDULED CASTE DEVELOPMENT OFFICER GR.Il {Scheduled Castes Development Department} -

Direct

STATEWIDE


2) 309/2018

SALES ASSISTANT {Handicraft Development Corporation of Kerala}

SR from SC/ST

STATEWIDE


3) 387/2018

SALES ASSISTANT GR.II -(SOCIETY CATEGORY) {KERALA STATE CO-OPERATIVE COIR MARKETING Society Category FEDERATION LTD}

STATEWIDE


4) 105/2019

SR. SUPRNT./ASST TREASURY OFFICER/SUB TREASURY OFFICER (Kerala Treasury Services) - Direct Recruitment SR for : SCHEDULED CASTE/SCHEDULED TRIBE

SR for SCIST

STATEWIDE


5) 315/2019

SPECIAL BRANCH ASSISTANT - SB CID {Kerala Police Service} - 000169

Direct

STATEWIDE


6) 386/2019

ARMED POLICE SUB INSPECTOR(TRAINEE) - OPEN MARKET (POLICE (ARMED POLICE BATTALION}

Direct

STATEWIDE


7) 387/2019

ARMED POLICE SUB INSPECTOR(TRAINEE) FROM among graduate head constables, Police Constables and officers of corresponding rank in Police or Vigilance Department. (ARMED POLICE BATTALION)}

By Transfer

STATEWIDE


8) 388/2019

SUB INSPECTOR OF POLICE(TRAINEE) (KCP)- OPEN MARKET {Police (Kerala Civil Police)}

Direct

STATEWIDE


9) 389/2019

SUB INSPECTOR OF POLICE(TRAINEE)-(KCP)-FROM 389/2019 GRADUATE MIN. STAFF OF POLICE/VIGILANCE {Police (Kerala Civil Police)}

By Transfer

STATEWIDE


10) 390/2019

SUB INSPECTOR OF POLICE(TRAINEE) GRADUATE PC/ HC {Police (Kerala Civil Police)}

By Transfer

STATEWIDE


11) 435/2019

SUB INSPECTOR OF POLICE (TRAINEE) {POLICE   (KERALA CIVIL POLICE)}

Direct (NCA FOR SCCC)

STATEWIDE


12) 494/2019

ASST JAILOR GR II SUPRNT.-SUBJAIL/SUPERVISOR OPEN

PRISON/SUPERVISOR-BORSTAL SCHOOL/ARMOROUR-SICA ETC {Jails}

Direct

STATEWIDE


13) 495/2019

ASST JAILOR GR II SUPRNT.-SUBJAIL/SUPERVISOROPEN PRISON/SUPERVISOR-BORSTAL SCHOOLIARMOROUR-SICA ETC {Jails}

By Transfer

STATEWIDE


14) 496/2019

ASST JAILOR GR II SUPRNT.-SUBJAIL/SUPERVISOR OPEN PRISON/SUPERVISOR-BORSTAL SCHOOL/ARMOROUR-SICA ETC {Jails}

By Transfer

STATEWIDE


15) 497/2019 

EXCISE INSPECTOR (TRAINEE) {Excise}

Direct

STATEWIDE


16) 498/2019 

EXCISE INSPECTOR (TRAINEE) {Excise}

By Transfer

STATEWIDE


17) 038/2020

SALES ASSISTANT  {Handicraft Development Corporation of Kerala}

Direct

STATEWIDE


18)  059/2020 

ASSISTANT {Kerala Administrative Tribunal}

Direct

STATEWIDE


19) 060/2020

DATA ENTRY OPERATOR {Scheduled Tribe Development Department}

Direct

STATEWIDE


20) 068/2020 

TYPIST CLERK GR II {Malabar Cements Limited}

Direct

STATEWIDE


21) 085/2020 

DIVISIONAL ACCOUNTANT {Kerala General Service }

NCA - Ezhava

STATEWIDE


22) 086/2020 

DIVISIONAL ACCOUNTANT {Kerala General Service }

NCA - Muslim

STATEWIDE


23) 087/2020 

DIVISIONAL ACCOUNTANT {Kerala General Service }

NCA - OBC

STATEWIDE


24) 088/2020 

DIVISIONAL ACCOUNTANT {Kerala General Service }

NCA - SC

STATEWIDE


25) 110/2020 

SECTION OFFICER {Kerala Public Service Commission}

SR for ST

STATEWIDE


26) 133/2020

ASSISTANT DIRECTOR OF NATIONAL SAVINGS {The Kerala National Savings Service}

By Transfer

STATEWIDE


27) 134/2020

ASSISTANT DIRECTOR OF NATIONAL SAVINGS {The Kerala National Savings Service}

By Transfer

STATEWIDE


28) 135/2020

ASSISTANT DIRECTOR OF NATIONAL SAVINGS {The Kerala National Savings Service}

Direct

STATEWIDE


29) 143/2020

CONFIDENTIAL ASSISTANT {Kerala Live Stock Development Board Ltd.}

Direct

STATEWIDE


30) 147/2020

JUNIOR RECEPTIONIST {Kerala Minerals and Metals Ltd.}

Direct

STATEWIDE


31) 163/2020 

DIVISIONAL ACCOUNTANT {Kerala General Service }

NCA - SR

STATEWIDE


32) 164/2020 

DIVISIONAL ACCOUNTANT {Kerala General Service }

NCA - SCCC

STATEWIDE


33) 165/2020 

DIVISIONAL ACCOUNTANT {Kerala General Service }

NCA - Dheevara

STATEWIDE


34) 166/2020 

DIVISIONAL ACCOUNTANT {Kerala General Service }

NCA Hindu Nadar

STATEWIDE


35) 226/2020

CONFIDENTIAL ASSISTANT GRADE II - (GENERAL)  PART-I {Apex Societies of Co-Operative Sector in

Kerala}

Direct

STATEWIDE


36) 227/2020

CONFIDENTIAL ASSISTANT GRADE II (PART II - FISHERMEN/DEPENDENT OF FISHERMEN {Kerala State Co-Operative federation for Fisheries Development Limited(MATSYAFED}

Direct

STATEWIDE


37) 228/2020

CONFIDENTIAL ASSISTANT GRADE II (PART III - SOCIETY) {Kerala State Co-operative Federation for Fisheries Development Limited (MALSYAFED)}

Society Category

STATEWIDE


38) 492/2020

RECEPTIONIST CUM TELEPHONE OPERATOR {Kerala State Drugs and Pharmaceuticals Ltd.}

Direct

STATEWIDE

കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങള്‍ക്കായികേരള PSC ഡിഗ്രി ലെവല്‍ പ്രിലിമിനറി എക്സാമിന്‍റെ സിലബസ്


അഭിപ്രായങ്ങളൊന്നുമില്ല:

ഒരു അഭിപ്രായം പോസ്റ്റ് ചെയ്യൂ