പത്താം ക്ലാസ്സ്‌ മുതല്‍ യോഗ്യതയുള്ളവര്‍ക്ക്‌ തൃശ്ശൂര്‍ കോ- ഓപ്പറേറ്റീവ് സ്പിന്നിംഗ് മില്‍സില്‍ അവസരങ്ങള്‍ - അറിവുകള്‍
വാക്സിൻ സ്വീകരിക്കൂ.. കൊറോണക്കെതിരായ പോരാട്ടത്തിൽ പങ്കാളികളാവൂ...

2021, ഫെബ്രുവരി 15, തിങ്കളാഴ്‌ച

പത്താം ക്ലാസ്സ്‌ മുതല്‍ യോഗ്യതയുള്ളവര്‍ക്ക്‌ തൃശ്ശൂര്‍ കോ- ഓപ്പറേറ്റീവ് സ്പിന്നിംഗ് മില്‍സില്‍ അവസരങ്ങള്‍

 തൃശ്ശൂര്‍ കോപ്പറെറ്റീവ് സ്പിന്നിംഗ് മില്‍സില്‍ ഷിഫ്റ്റ്‌ ക്ലാര്‍ക്ക് , മെഷീന്‍ ഓപ്പറേറ്റര്‍ ട്രെയിനീ എന്നീ വിഭാഗത്തിലേക്ക് യോഗ്യരായവരില്‍ നിന്നും അപേക്ഷ ക്ഷണിക്കുന്നു. ഓഫ്ലൈന്‍ ആയാണ് അപേക്ഷ സമര്‍പ്പിക്കേണ്ടത്. ഇതോടൊപ്പമുള്ള ഒഫീഷ്യല്‍ നോട്ടിഫിക്കേഷന്‍ പൂര്‍ണമായി വായിച്ച ശേഷം അപേക്ഷ സമര്‍പ്പിക്കുക

 അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള അവസാന തീയതി:  22 ഫെബ്രുവരി 2021
1. പോസ്റ്റിന്‍റെ പേര്: - ഷിഫ്റ്റ് ക്ലർക്ക്

തൊഴിലിന്‍റെ സ്വഭാവം: സ്ഥിരനിയമനം

ഒഴിവുകളുടെ എണ്ണം: - 5

പ്രായം: -18-36. 2021 ജനുവരി 01 ന്
 
ശമ്പളം: -  ഇതോടൊപ്പമുള്ള നോട്ടിഫിക്കേഷന്‍ വായിക്കുക

നിയമപ്രകാരം ഡിഎയും അലവൻസും

വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യത:- B.com with Co-operation അല്ലെങ്കിൽ ബിരുദം JDC/HDC and DCA/PGDCA


2. പോസ്റ്റിന്‍റെ പേര്: - മെഷീന്‍ ഓപ്പറേറ്റർ ട്രെയിനി

തൊഴിലിന്‍റെ  സ്വഭാവം: - ഒരു വർഷത്തേക്കുള്ള പരിശീലനം.

ഒഴിവുകളുടെ എണ്ണം: - 100

വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യത : 10th (Pass)

പ്രായം:  -18- 36. (2021 ജനുവരി 01 ന്)

യോഗ്യതയുള്ളവർക്ക് പ്രായപരിധി അനുവദിക്കും.

ശമ്പളം: - 
 ദിവസം Rs.200 /- ആദ്യ നാല് മാസത്തേക്ക്  , 
ദിവസം Rs.  225 /- രണ്ടാമത്തെ നാല് മാസത്തേക്ക് 
പ്രതിദിനം 250 രൂപ അവസാന നാല് മാസത്തേക്ക് 


ഉപാധികളും നിബന്ധനകളും

എ) യോഗ്യതയുള്ളവർക്ക് സാധാരണ പ്രായ ഇളവ് നൽകും

ബി) അപേക്ഷകർ ഉചിതമായ അപേക്ഷാ ഫോം പൂരിപ്പിച്ച് സാധാരണ തപാൽ / കൊറിയർ / ഇമെയിൽ വഴി 

The Managing Director, 
The Trichur Cooperative Spinning Mills Ltd, 
Vazhani.P.O, Wadakkanchery, 
Thrissure District., Kerala State.- 680589. 

എന്ന വിലാസത്തിലേക്ക് അയയ്ക്കണം. സാധാരണ പോസ്റ്റ് / കൊറിയർ / ഇമെയിൽ ഒഴികെയുള്ളവയിലൂടെ  അയയ്ക്കുന്ന അപേക്ഷ നിരസിക്കപ്പെടും.

കൂടുതല്‍ അറിയാന്‍ ഇതോടൊപ്പമുള്ള ഒഫീഷ്യല്‍ നോട്ടിഫിക്കേഷന്‍ വായിക്കുക

ഷിഫ്റ്റ്‌ ക്ലാര്‍ക്ക്  ഒഫീഷ്യല്‍ നോട്ടിഫിക്കേഷനും അപേക്ഷഫോം ഡൌണ്‍ലോഡ് ചെയ്യുവാനുമായി


മെഷീന്‍ ഓപ്പറേറ്റർ ട്രെയിനി  ഒഫീഷ്യല്‍ നോട്ടിഫിക്കേഷനും അപേക്ഷഫോം ഡൌണ്‍ലോഡ് ചെയ്യുവാനുമായി

CLICK HERE

അഭിപ്രായങ്ങളൊന്നുമില്ല:

ഒരു അഭിപ്രായം പോസ്റ്റ് ചെയ്യൂ