പ്ലസ്‌ടു യോഗ്യതയുള്ളവര്‍ക്ക്‌ SVNIT നോൺ ടീച്ചിംഗ് റിക്രൂട്ട്മെന്റ് 2021 ഇപ്പോള്‍ അപേക്ഷിക്കാം - അറിവുകള്‍

2021, ഏപ്രിൽ 1, വ്യാഴാഴ്‌ച

പ്ലസ്‌ടു യോഗ്യതയുള്ളവര്‍ക്ക്‌ SVNIT നോൺ ടീച്ചിംഗ് റിക്രൂട്ട്മെന്റ് 2021 ഇപ്പോള്‍ അപേക്ഷിക്കാം

 SVNIT നോൺ ടീച്ചിംഗ് റിക്രൂട്ട്മെന്റ് 2021: സർ‌ദാർ വല്ലഭായ് നാഷണൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ടെക്നോളജി (SVNIT) ഓഫീസ് അറ്റെന്റന്റ്റ്/ ലാബ്അറ്റെന്റന്റ്റ്,   17 ഒഴിവുകളിലേക്ക്   വിജ്ഞാപനം പുറപ്പെടുവിച്ചു. കേന്ദ്രസർക്കാർ ജോലി തേടുന്നവർക്ക് ഈ  അവസരം പ്രയോജനപ്പെടുത്താം. എസ്‌വി‌എൻ‌ഐ‌ടി നോൺ ടീച്ചിംഗ് റിക്രൂട്ട്‌മെന്റ് 2021 നുള്ള ഓൺലൈൻ അപേക്ഷ 2021 മാർച്ച് 8 ന് ആരംഭിച്ചു. താത്പര്യമുള്ളവർ 2021 ഏപ്രിൽ 19 ന് മുമ്പ് തസ്തികയിലേക്ക് അപേക്ഷിക്കണം. പ്രായപരിധി, യോഗ്യത, പരീക്ഷ തീയതി, അഡ്മിറ്റ് കാർഡ്, എസ്‌വി‌എൻ‌ടി നോൺ ടീച്ചിംഗ് റിക്രൂട്ട്മെന്റ് 2021 നുള്ള അപേക്ഷാ ഫീസ് തുടങ്ങി എല്ലാ യോഗ്യതാ മാനദണ്ഡങ്ങളും ചുവടെ നൽകിയിരിക്കുന്നു. താല്പര്യമുള്ളവര്‍ ഇതോടൊപ്പമുള്ള ഒഫീഷ്യല്‍ നോട്ടിഫിക്കേഷന്‍ കൂടി മുഴുവനായി വായിച്ച ശേഷം അപേക്ഷ സമര്‍പ്പിക്കുക.


അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കാനുള്ള അവസാന തീയതി : 2021 ഏപ്രിൽ 19


പോസ്റ്റ്‌ : ഓഫീസ് അറ്റൻഡന്റ് / ലാബ് അറ്റൻഡന്റ്

ഒഴിവുകള്‍ : 17

അപേക്ഷാ ഫീസ്‌

  • UR, EWS, OBC വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ടവർ അപേക്ഷാ ഫീസ് 1000 രൂപ അടയ്ക്കണം.
  • SC,ST,PWD, സ്ത്രീ അപേക്ർഷാത്ഥികള്‍ അപേക്ഷാ ഫീസ് അടയ്ക്കേണ്ടതില്ല

പ്രായ പരിധി : 27 വയസ്

വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യത :

ഓഫീസ് അറ്റൻഡന്റ്: 

  • പ്ലസ്‌ടു (10 + 2.)  അംഗീകൃത ബോർഡിൽ നിന്നും 


ലാബ് അറ്റൻഡന്റ്:  
  • പ്ലസ്‌ടു സയൻസ്(10 + 2.)  അംഗീകൃത ബോർഡിൽ നിന്ന് 


കൂടുതല്‍ അറിയാനായി ഇതോടൊപ്പമുള്ള ഒഫീഷ്യല്‍ നോട്ടിഫിക്കേഷന്‍ സന്ദര്‍ശിക്കുക അതിനു ശേഷം അപേക്ഷ സമര്‍പ്പിക്കുക


കൂടുതല്‍ അറിയാന്‍
OFFICIAL NOTIFICATIONഅപേക്ഷ സമര്‍പ്പിക്കുന്നതിനായി
APPLY NOW

അഭിപ്രായങ്ങളൊന്നുമില്ല:

ഒരു അഭിപ്രായം പോസ്റ്റ് ചെയ്യൂ